Projekt: Razvojne radionice Gita

Trajanje: od 8. 11. 2021. – 31. 8. 2022.

Sufinanciranje Ministarstva znanosti i obrazovanja: 83.333,33 kn

Projekt Razvojne radionice Gita bio je namijenjen djeci od 3 do 6 godina koja pohađaju Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić u Slavonskom Brodu, a imaju izraženije teškoće u jezično-govornom razvoju. Provođen je u prostoru udruge Dječji centar Logos u obliku grupnog odgojno-obrazovnog rada koncipiranog na način da potiče sve oblike, načine i medije izražavanja kroz stvaralačke aktivnosti.
Glavni cilj projekta bio je povećati mogućnosti djeci predškolske dobi s jezično-govornim teškoćama da izvan redovitoga odgojno-obrazovnog sustava steknu znanje i vještine teusvoje primjerene oblike jezično-govornog izražavanja, a na taj način poboljšaju kvalitetu života, u skladu sa svojim interesima i sposobnostima.
Posebni ciljevi projekta bili su:
• osnažiti jezično-govorne sposobnosti djece kroz široki spektar kreativnih aktivnosti primjerenih njihovoj dobi i sposobnostima;
• doprinijeti socijalnoj uključenosti djece s teškoćama jezično-govornog razvoja u redovni odgojno-obrazovni sustav;
U projektu je sudjelovalo 10 djece, dobi od 3 do 7 godina, čije su početne dijagnoze, pri inicijalnoj logopedskoj procjeni bile sljedeće:
1. poremećaj artikulacije s elementima jezične slabosti
2. dječja govorna apraksija
3. razvojni jezični poremećaj
4. poremećaj iz spektra autizma
5. poremećaj artikulacije
6. razvojni jezični poremećaj
7. razvojni jezični poremećaj (ADHD in obs)
8. razvojni jezični poremećaj (ADHD in obs)
9. usporen jezično-govorni razvoj
10. poremećaj artikulacije
Provedeno je 10 inicijalnih i 10 finalnih logopedskih procjena. U inicijalnim logopedskim procjenama primijenjeni su standardizirani logopedski testovi: Peabody slikovni test rječnika PPVT-III-HR, Komunikacijske razvojne ljestvice (KORALJE), Test artikulacije Vuletić, Test razumijevanja gramatike.
Za provođenje finalne logopedske procjene u sklopu projekta je nabavljen i logopedski test Nove Reynell razvojne ljestvice govora NRDLS-HR.
Kod sve uključene djece tijekom projekta su ustanovljene pozitivne kvalitativne promjene u razvoju jezika i govora, kako na receptivnom tako i na ekspresivnom planu što su pokazale finalne logopedske procjene. Poboljšanje u jezično-govornim sposobnostima djece doprinijelo je i ostvarenju drugog posebnog projektnog cilja, a to je bolja socijalna uključenost kako u svakodnevne aktivnosti tako i u redoviti odgojno-obrazovni sustav.

Za potrebe projekta nabavljeno je 70 novih slikovnica i 20-ak novih didaktičkih pribora za poticanje razvoja jezika i govora. 

Projekt Razvojne radionice Gita  prijavljen je za sufinanciranje MZO i u pedagoškoj godini 2022/2023.