Nositelj projekta: Dječji centar Logos, Slavonski Brod

Partneri projekta:

  • Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod
  • Dječji vrtić “Ivančica”, Oriovac

Ugovorno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske

Natječaj: Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2017./2018.

Glavni cilj projekta je povećati mogućnosti djece predškolske dobi s jezično – govornim teškoćama da izvan redovitoga odgojno obrazovnog sustava steknu znanja i vještine te usvoje primjerene oblike jezično-govornog izražavanja, a na taj način poboljšaju kvalitetu života, u skladu sa svojim interesima i sposobnostima.

Posebni ciljevi projekta su:

  • osnažiti jezično -govorne i predčitačke vještine djece kroz široki spektar kreativnih aktivnosti primjerenih njihovoj dobi i sposobnostima;
  • doprinijeti socijalnoj uključenosti djece s teškoćama jezično -govornog razvoja u redovni odgojno-obrazovni sustav, kako predškolski, tako kasnije i osnovnoškolski;
  • informirati odgojitelje, roditelje i šire građanstvo grada i županije o ranim znakovima odstupanja u jezično- govornom razvoju djece.

Korisnici projekta:
1. Djeca predškolske dobi od 3 do 7 godina iz dva dječja vrtića/partnera projekta s teškoćama u jezično-govornom razvoju

2. Roditelji djece s teškoćama jezično-govornog razvoja

3. Odgojitelji i stručni suradnici zaposleni kod nositelja i partnera projekta

Vrijednost projekta: 50.000,00 kn