Naziv projekta:  By playing to speaking / Igrom do govora 

Nositelj projekta: Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić, Slavonski Brod

Partner u projektu: Dječji centar „Logos“, Slavonski Brod

Ukupna vrijednost projekta: 218.728,76 EUR 

EU-udio sufinanciranja: 202.520,96 EUR

Trajanje projekta: od 2. 12. 2013. do 1. 6. 2015.

IPA komponenta IV – razvoj ljudskih resursa – program Europske unije za Hrvatsku

NAZIV PROGRAMA:
Integracija skupina u nepovoljnom položaju u redoviti obrazovni sustav

OPĆI CILJ:  poboljšati kvalitetu predškolskog odgoja djeci s teškoćama jezično-govorne komunikacije, radi njihove bolje integracije u redoviti obrazovni sustav.

SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA:

  • Provoditi logopedsku terapiju sa 70 djece predškolske dobi s teškoćama jezično-govorne komunikacije
  • Poboljšati jezično-govorne sposobnosti kod djece s teškoćama jezično-govorne komunikacije
  • Poboljšati znanja i vještine odgojitelja o radu s djecom s teškoćama jezično-govorne komunikacije

KORISNICI PROJEKTA:

  • Djeca predškolske dobi s teškoćama jezično-govorne komunikacije i njihovi roditelji
  • Odgojitelji/ce

Kontakt osobe:

Anita Vačić, mag. oec., projektni voditelj, e-mail:   anita.vacic@ra-sb.hr

Marijana Lukić, projektni asistent, e-mail:   igrom.do.govora@gmail.com

elementi vidljivosti

 Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost korisnika Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod.