Opći cilj projekta je stručnim pristupom teškoćama u učenju doprinijeti unapređenju kvalitete školovanja djece sa specifičnim teškoćama učenja u Slavonskom Brodu.

Posebni ciljevi projekta su:

  • pravovremeno uočiti i dijagnosticirati specifične teškoće u učenju kod učenika, te ih uključiti u adekvatan logopedski program;
  • poboljšati vještine čitanja i pisanja kod djece sa specifičnim teškoćama u učenju;
  • povećati razinu znanja roditelja, učitelja i stručnih suradnika o specifičnim teškoćama učenja.

Glavne projektne aktivnosti su:

  • dijagnostički logopedski postupci s učenicima koji imaju specifične teškoće učenja
  • terapijski logopedski postupci s učenicima koji imaju specifične teškoće učenja (disleksija, disgrafija, diskalkulija)

Korisnici:

  • učenici osnovnih škola koji imaju specifične teškoće učenja (disleksiju, disgrafiju, diskalkuliju)
  • roditelji
  • učitelji i stručni suradnici osnovnih škola

Vrijednost projekta: 10.000,00 kn

Projekt financira: Grad Slavonski Brod