Projekt “Živjeti zdravo” je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Nositelj projekta je Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a provodi se od 7. 12. 2016. do 6. 12. 2022.

Opći cilj projekta je: djelovanjem u zajednici informirati, educirati i senzibilizirati građane Republike Hrvatske svih dobnih skupina o pozitivnim aspektima zdravih stilova života.

Udruga Dječji centar Logos sudjeluje u području

5. Zdravlje i okoliš, u aktivnostima “Volonteri u parku” čiji su glavni ciljevi:

  • promicanje zdravih stilova života
  • razvoj zdravih navika – ulaganje u rani razvoj
  • promicanje aktivnog provođenja slobodnog vremena unutar sigurnog i zdravog okoliša
  • promicanje prosocijalnog ponašanja (socijalna integracija i međugeneracijska solidarnost)
  • očuvanje životne okoline
  • vratiti djecu u parkove