Nositelj projekta: Dječji centar Logos, Slavonski Brod
Partner projekta: Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod
Ugovorno tijelo: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske
Natječaj: Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području
izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2016./2017.
Područje aktivnosti: P2: Unapređenje kvalitete života djece i mladih:
d. Poticanje kreativnosti i stvaralaštva djece i mladih;
Trajanje projekta: 12 mjeseci (pedagoška godina 2016./2017.)
Glavni cilj projekta je  povećati mogućnosti djeci predškolske dobi s jezično-govornim teškoćama
da izvan redovitoga odgojno-obrazovnog sustava steknu znanje i vještine te usvoje primjerene
oblike jezično-govornog izražavanja, a na taj način poboljšaju kvalitetu života, u skladu sa svojim
interesima i sposobnostima.
Posebni ciljevi projekta su:
• osnažiti jezično-govorne sposobnosti djece kroz široki spektar kreativnih aktivnosti
primjerenih njihovoj dobi i sposobnostima
• doprinijeti socijalnoj uključenosti djece s teškoćama jezično-govornog razvoja u redovni
odgojno-obrazovni sustav
• informirati odgojitelje, roditelje i širu javnost o ranim znakovima odstupanja u jezično-govornom
razvoju djece

Korisnici projekta:
1. Djeca predškolske dobi od 3 do 6 godina s jezično-govornim teškoćama
2. Djeca predškolske dobi od 3 do 6 godina koju izabere stručni projektni tim u sastavu logoped, psiholog, odgojitelj.
3. Roditelji djece s utvrđenim teškoćama jezično-govornog razvoja
4. Odgojitelji i stručni suradnici DV Ivana Brlić Mažuranić

Vrijednost projekta: 75.000,00 kn