autismProjekt “Kreativnost u komunikaciji” namijenjen je djeci predškolske dobi s poremećajima iz autističnog spektra, te njihovim roditeljima i odgojiteljima. Nositelj projekta je udruga Dječji centar Logos, a partner u projektu ustanova DV Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta odobrilo je 23. prosinca 2014. Odlukom o dodjeli bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i  obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2014./2015.  ovaj projekt za sufinanciranje s iznosom od 75.000,00 kn. Grad Slavonski Brod sufinancira projekt u 2015. godini, s iznosom od 5.000,00 kn.

Poremećaji iz autističnog spektra su velika i raznolika skupina poremećaja rane dječje dobi kojima se, unatoč brojnim istraživanjima, do danas ne zna uzrok.  Znanstvena istraživanja ukazuju na to da se radi o nasljednom neurorazvojnom poremećaju, ali i o mogućem utjecaju brojnih faktora okoline. Češće se javlja kod dječaka nego kod djevojčica (4,3:1). Osnovna obilježja poremećaja iz autističnog spektra su: teškoće u socijalnim interakcijama, teškoće verbalne i neverbalne komunikacije, neuobičajeno ponašanje, ograničene aktivnosti i interesi te različite motoričke smetnje i stereotipije.

Podaci ukazuju na to da se pojavnost autističnog poremećaja u proteklih 50 godina povećala čak 15 puta; najnovija istraživanja procjenjuju pojavnost poremećaja iz autističnog spektra na otprilike 20 na 10 000 novorođenih. Procjenjuje se da u Hrvatskoj živi oko 8 000 osoba s autizmom. Prividno povećanje prevalencije autizma rezultat je preciznije dijagnostike, promjene dijagnostičkih kriterija i veće senzibilizacije javnosti za probleme osoba sa autizmom, pa se čini da je suvremeni svijet suočen sa svojevrsnom „epidemijom“ autizma. Ovakav „trend“ prisutan je, nažalost, i u gradu Slavonskom Brodu pa i njegovoj okolici, na što edukacijsko-rehabilitacijski kapaciteti našeg grada nisu spremni. Projekt „Kreativnost u komunikaciji“ nastao je u želji da doprinesemo proširenju obima edukacijsko-rehabilitacijskih usluga namijenjenih djeci s poremećajima iz autističnog spektra koje će im omogućiti razvoj potencijala primjeren njihovim interesima i sposobnostima.

Glavne projektne aktivnosti su: intervencijski pristup djeci s komunikacijskim teškoćama po Floortime principu; program senzomotoričke stimulacije i kreativne radionice za djecu.

Rad s djecom provodit će certificirani terapeuti i odgojiteljice  u prostoru Logosa u Zajčevoj 2, u Slavonskom Brodu.

Plakat “Svjetski dan svjesnosti o autizmu”

Letak