igraDječji  centar   “Logos”   je  udruga   osnovana  2006.   godine  s  ciljem   provedbe  različitih  preventivnih,   edukacijskih  i  rehabilitacijskih   programa   s   djecom  predškolske i  rane  školske  dobi.  Velika  važnost   rane  intervencije   u   svim  područjima  razvoja djeteta,  a  osobito   u   razvoju   komunikacije,  kao  i  činjenica  da  djeca  Brodsko-posavske  županije  u  okviru  sustava   predškolskog  odgoja  i  obrazovanja  nemaju  dostupnog   logopeda,  uvjetovali  su  da  raznovrsni  programi  u  udruzi  budu  namijenjeni    upravo  navedenom  uzrastu  djece.

Od samog početka rada udruge najveći dio  aktivnosti u Logosu usmjeren je na prevenciju odstupanja govorno-jezičnog razvoja u vidu provođenja igraonica za poticanje razvoja govora i predčitačkih vještina namijenjenih djeci predškolske i rane školske dobi.

Kraći program za poticanje razvoja jezika, govora i predčitačkih vještina postao je prepoznatljiv program koji se kontinuirano provodi u Logosu od samog osnivanja, a verificirala ga je Agencija za odgoj i obrazovanje.

Od 2009. godine Logos svoje redovne aktivnosti provodi u prostoru u ulici Ivana pl. Zajca 2 koji smo unajmili od Grada Slavonskog Broda.

Podrška Grada Slavonskog Broda prisutna je  u vidu financijske potpore projekata (Logopedsko savjetovalište, Mala škola za roditelje, Kreativnost u komunikaciji, Pomoć u učenju i drugih), a 2018. godine Grad udruzi dodjeljuje na korištenje novouređeni prostor u zgradi Hrvatskog doma, veličine oko 250m2. Prostor obuhvaća dvije prostorije namijenjene grupnom radu s djecom predškolskog uzrasta, tri kabineta za individualni terapeutski rad s djecom te pomoćne prostorije.

Zahvaljujući brojnim provedenim projektima, prostor smo uredili i bogato opremili didaktičkom opremom, slikovnicama, stručnom literaturom, dijagnostičkim materijalima, računalima.

S ustanovom Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić u Slavonskom Brodu koja odgojno-obrazovnim radom obuhvaća više od dvije tisuće djece, započeli smo suradnju tijekom 2011. godine u obliku provođenja edukacijskih predavanja i radionica za odgojitelje, koje su provele stručne suradnice udruge. Iste godine smo zajednički (DV “Ivana Brlić Mažuranić”, kao prijavitelj i Dječji centar “Logos”, kao partner) prijavili projekt “Igrom do govora” na Natječaj “Integracija skupina u nepovoljnom položaju u redoviti odgojno obrazovni sustav”, Odjela za financiranje i ugovaranje IPA programa (DEFCO) u okviru natječaja IPA, IV. komponenta Razvoj ljudskih potencijala.

Važni suradnici u svim projektima udruge su pedijatri Odjela za zaštitu zdravlja djece, Doma zdravlja Slavonski Brod, koji po potrebi upućuju djecu i roditelje na sudjelovanje u našim projektima.