Europski socijalni fond
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

AKTIVNO UKLJUČIVANJE I POBOLJŠANJE ZAPOŠLJIVOSTI TE RAZVOJ INOVATIVNIH SOCIJALNIH USLUGA ZA RANJIVE SKUPINE UNUTAR 7 URBANIH AGLOMERACIJA/PODRUČJA

OSIJEK, PULA, RIJEKA, SLAVONSKI BROD, SPLIT, ZADAR I ZAGREB

Broj poziva: UP.02.1.1.12

Upravljačko tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Posredničko tijelo razine 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije

Naziv projekta: „Igrom do govora, faza II“ – programi aktivnog uključivanja za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama govora i jezika u Slavonskom Brodu

Korisnik bespovratnih sredstava iz ESF: Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić

Partneri projekta:

  • Dječji centar Logos
  • Dječji vrtić Potjeh
  • Udruga za razvoj kreativnih potencijala djece, mladih i odraslih “Laboratorij
    kreativnosti”

Vrijednost projekta: 1.317.398,80 kn

Trajanje projekta: 24 mjeseca 

Početak projekta: 15. veljače, 2021.

Projektom Igrom do govora, faza II projektni partneri Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić i Dječji vrtić Potjeh, Dječji centar Logos i udruga Laboratorij kreativnosti, doprinose unaprjeđenju kvalitete i dostupnosti izvaninstitucionalnih usluga za djecu s teškoćama u razvoju na urbanom području Slavonski Brod na način da osiguravaju sinergiju u radu pri detekciji teškoća već u ranoj i predškolskoj dobi i uključivanju djece s teškoćama u djelotvorne usluge psihosocijalne podrške i rane intervencije koje provode osposobljeni stručnjaci primjenjujući multidisciplinarni pristup i suvremene metode.