Tijekom prosinca 2018. i siječnja 2019. studenti prve godine Studija ranog i predškolskog odgoja Fakulteta za odgojno-obrazovne znanosti, Dislocirani studij u Slavonskom Brodu u sklopu projekta “Doprinos boljitku rane intervencije putem društveno korisnog učenja u Gradu Zagrebu i Brodsko-posavskoj županiji – DOBRO” izradili su velik broj prekrasnih jezičnih igara za djecu predškolskog uzrasta i prezentirali ih u radu s našim malim polaznicima. Vjerujemo da je društveno korisno učenje u našoj udruzi u pravom smislu riječi doprinijelo njihovom obrazovanju, a u ime malih polaznika  Dječjeg kluba Gita možemo reći da su i  značajno obogatili naš program.

Više o projektu: http://hurid.hr/projekt-dobro/