Novu godinu u Logosu počinjemo  novim ciklusom logopedskih radionica za djecu predškolskog uzrasta (6-7 godina) koja teže usvajaju predvještine čitanja i pisanja unatoč urednom kognitivnom razvoju.  Za djecu s jezičnim teškoćama navedeno obično predstavlja težak i velik izazov.

Nekada se smatralo da se simptomi disleksije mogu prepoznati tek kad je u tijeku usvajanje vještina čitanja i pisanja, odnosno u ranoj školskoj dobi, no sada se pouzdano zna kako postoje rani pretkazatelji u segmentu jezičnih i vizualno perceptivnih sposobnosti koje mogu ukazati na kasniji razvoj disleksije, disgrafije i diskalkulije, odnosno specifičnih teškoća učenja.

Neki od tih simptoma su (Lenček i sur., 2007.)

  • neovladanost fonemskim stapanjem i raščlambom,
  • neprepoznavanje i neimenovanje slova,
  • teškoće uspostavljanja veze fonem-grafem…

 

LORA program je namijenjen upravo djeci koja su u riziku za razvoj specifičnih teškoća učenja (disleksije, disgrafije, diskalkulije), a provodi se u maloj grupi od četvero djece, s ciljem poticanja vještina fonološke svjesnosti, grafomotorike, vizualne percepcije, pažnje i predmatematičkih vještina.

Voditeljica i autorica programa: mag. logopedije

Trajanje programa: 4 tjedna / 8×90 minuta

Termini: utorkom i četvrtkom od 16.00 do 17.30

Početak programa: 16. siječnja 2024.

Prijave OVDJE.