dyslexia

Projekt “Pomoć u učenju” (šk. god. 2013-2014.)  je namijenjen  učenicima osnovnih škola “Dragutin Tadijanović” i “Ivana Brlić Mažuranić” u Slavonskom Brodu, koji imaju  jezično-govorne i/ili specifične teškoće učenja (disleksija, disgrafija, diskalkulija), te njihovim roditeljima i učiteljima.

 

Opći cilj projekta je stručnim pristupom specifičnim teškoćama u učenju doprinijeti unaprjeđenju kvalitete života djece s teškoćama u Slavonskom Brodu.

Posebni ciljevi projekta su:

  1. pravovremeno uočiti i dijagnosticirati specifične teškoće u učenju kod učenika, te ih uključiti u adekvatan edukacijsko-rehabilitacijski program;
  2. poboljšati vještine čitanja i pisanja kod djece sa specifičnim teškoćama u učenju;
  3. povećati razinu znanja roditelja, učitelja i stručnih suradnika o specifičnim teškoćama učenja.

Glavne projektne aktivnosti su:

  • informiranje roditelja, učitelja i stručnih suradnika o simptomima specifičnih teškoća učenja;
  • logopedska dijagnostika i rehabilitacijski rad s učenicima sa specifičnim teškoćama u učenju;
  • predavanje i radionica za učitelje.

Rad s učenicima provodit će se u prostoru udruge u ulici Ivana pl. Zajca 2, u Slavonskom Brodu, a predavanje i radionica za učitelje i stručne suradnike u jednoj od škola-partnera projekta.

Provedba ovog projekta će imati konkretne rezultate u vidu pravovremenog uočavanja specifičnih teškoća učenja i uključivanja učenika u logopedsku terapiju.

Partneri projekta:

Osnovna škola “Dragutin Tadijanović”, Slavonski Brod

Osnovna škola “Ivana Brlić Mažuranić”, Slavonski Brod

Projekt sufinancira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Letak “Pomoć u učenju”

Plakat “Pomoć u učenju”