U Logosu provodimo logopedsku procjenu ranog komunikacijskog i jezično-govornog razvoja djece predškolske  i rane školske dobi primjenom suvremenih, standardiziranih mjernih instrumenata (Nove Reynell razvojne jezične ljestvice NRDLS-HR, Komunikacijske razvojne ljestvice KORALJE, Peabody slikovni test rječnika PPVT-III-HR, Test razumijevanja gramatike TROG, PredČiP test za procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja, Test artikulacije) i postupaka, na temelju koje roditelju dajemo stručni nalaz i mišljenje s preporukom za daljnje terapijske i/ili dijagnostičke postupke.

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je nrdls.jpg

 

Individualna   logopedska terapija uz savjetovanje roditelja se provodi prema potrebi i dogovoru, učestalošću ovisnoj o stupnju, vrsti poremećaja i dobi djeteta, uživo ili virtualno, putem Skype-a.

Logopedski kabineti su lijepo uređeni i bogato opremljeni didaktičkim i terapijskim priborom, radnim materijalima te Digitalnim logopedskim setom Behringer.

Tijekom logopedske terapije nastojimo ostvariti kvalitetnu, partnersku suradnju s roditeljima provodeći kontinuirano savjetovanje tijekom cijelog habilitacijskog procesa, bilo da se radi o smjernicama za primjenu pojedinih dijelova terapijskih postupaka  ili  o davanju konkretnih primjera za stimulaciju jezično-govornog razvoja u  djetetovoj prirodnoj sredini.

Trajanje logopedske terapije ovisi o djetetovim sposobnostima, njegovim poteškoćama, redovitim dolascima na terapiju i radu roditelja s djetetom kod kuće prema uputama logopeda.

Individualni terapijski sat traje 30 ili 45 minuta, ovisno o dobi djeteta i vrsti poteškoće. Učestalost dolazaka na terapiju je uglavnom jednom, ponekad dva  puta tjedno ovisno o poteškoćama pojedinog djeteta.

Logopedsku terapiju provodimo s djecom sa slijedećim teškoćama u razvoju  jezika i govora:

     • artikulacijski poremećaji 
     • fonološki poremećaji
     • fonološko-artikulacijski poremećaji
     • poremećaji ritma i tempa govora (mucanje, brzopletost)
     • teškoće jezičnog razvoja
     • specifične teškoće učenja (disleksija, disgrafija, diskalkulija)

 

Dogovoriti svoj termin za logopedsku procjenu možete  isključivo e-mailom: logoped@centar-logos.hr  (molim navesti ime i prezime te datum rođenja djeteta, mjesto stanovanja, kontakt telefon roditelja).

PRAVILA KORIŠTENJA LOGOPEDSKIH USLUGA

 

Napomena! Trenutno su svi termini za logopedsku terapiju popunjeni.