Logos prepoznaje nužnost volonterskog angažmana za povećanje kvalitete i dostupnosti socijalnih usluga za skupine u nepovoljnom položaju.

Volontiranjem u našoj udruzi, volonteri imaju priliku steći direktno iskustvo rada s djecom  kroz uključivanje u različite projektne aktivnosti:

  • sudjelovanje u provođenju grupnih  programa udruge
  • sudjelovanje u osmišljavanju preventivnih aktivnosti u radu s djecom
  • sudjelovanje u provođenju kreativnih radionica s djecom
  • sudjelovanje u edukacijskim radionicama različitih projekata…

S obzirom da u Logosu postoji potreba za kontinuiranim angažmanom volontera u radu s djecom kao i u administrativnim poslovima koje zahtijeva savjesno vođenje udruge i upravljanje projektima, LOGOS od 2013. godine redovno uključuje volontere u svoj rad.

Broj volonterskih sati:

2013. godine – 502 sata

2014. godine – 316 sati

2015. godine – 287 sati

2016. godine – 260 sati

2017. godine – 230 sati

2018. godine – 383 sata

2019. godine – 780 sati

2020. godine – 480 sati

2021. godine – 420 sati

2022. godine – 310 sati

Zainteresirani volonteri mogu se javiti našoj koordinatorici na e-mail: volonteri@centar-logos.hr