Naziv projekta: GALEROKAZ – Implementacija pripovjedačkih i lutkarskih vještina u muzejsku edukaciju Galerije Ružić po modelu sudioničkog upravljanja javnog i civilnog partnerstva
Korisnik:
Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda
Partneri u projektu:

Kazališna družina „Ivana Brlić-Mažuranić“

Udruga za promicanje kulture govorenja i kreativnog stvaralaštva „Vilinput“

Dječji centar Logos

Grad Slavonski Brod

Kratki opis projekta:
Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda u suradnji Grada Slavonskog Broda, Kazališne družine „Ivana Brlić-Mažuranić“, Dječjeg centra Logos i Udruge za promicanje kulture govorenja i kreativnog stvaralaštva „Vilinput“ zajedničkim aktivnostima u suradnji javnog i civilnog sektora realizirati će igrokaz koji će „oživjeti“ odabrane umjetnine iz postava Galerije Ružić uključivanjem djece i ostalog stanovništva. Provedbom zajedničkih aktivnosti dat će se primjer dobre prakse sudioničkog upravljanja u kulturi te na taj način podići razina javne svijesti o ovakvom modelu upravljanja.Projekt se provodi u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali “, prioritetne osi 4 – Dobro upravljanje, investicijskog prioriteta 11.ii. Izgradnja kapaciteta za sve dionike koji osiguravaju obrazovanje, cjeloživotno obrazovanje, osposobljavanje te zapošljavanje i socijalne politike, uključujući uz pomoć sektorskih i teritorijalnih paktova radi omogućavanja reformi na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, specifičnog cilja 11.ii.1. – Razvijanje kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito NVO i socijalnih partnera te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja.
Cilj:
  1. Uspostaviti suradnju i umrežavanje Galerije Ružić u Slavonskom Brodu kao javne ustanove u kulturi s organizacijama civilnog društva te kroz međusobni prijenos znanja i iskustava osigurati dodanu vrijednost pri pripremi i provedbi kulturnih i umjetničkih programa na bazi koncepta sudioničkog upravljanja u kulturi
  2. Zajedničkom pripremom i provedbom umjetničko-edukativnih programa u prostorijama Galerije Ružić u Slavonskom Brodu promovirati koncept sudioničkog upravljanja kroz suradnju javnih i civilnih partnera te uključenost lokalne zajednice
Očekivani rezultati projekta:
  1.  Tri  lokalna OCD-a sudjelovala u aktivnostima izgradnje kapaciteta relevantnih za svoje područje rada;
  2.  Dvadeset članova i zaposlenika udruga i umjetničkih organizacija, zaposlenika javnih ustanova u kulturi kojima je osnivač jedinica lokalne ili područne samouprave te zaposlenika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjelovalo u aktivnostima jačanja kapaciteta u području sudioničkog upravljanja u kulturi;
  3. U svrhu podizanja javne svijesti o javnom-civilnom partnerstvu i sudioničkom upravljanju u kulturi održana Tribina, redizajnirana Web stranica Galerije umjetnina grada Slavonskog Broda i provedeni umjetničko edukativni programi u suradnji partnera.
Ukupna vrijednost projekta:
799.628,85 kn
Iznos sufinanciranja EU:
679.684,65 kn
Iznos sufinanciranja RH:
119.944,20 kn
Razdoblje provedbe projekta:
29.10.2018. – 28.10.2020.
Kontakt osobe za više informacija:
Romana Tekić, dipl. pov. umj. i komp. knjiž.; email: galerija-umjetnina@sb.t-com.hr
Napomena:
„Sadržaj objave isključiva je odgovornost Galerije umjetnina grada Slavonskog Broda“
Za više informacija o EU fondovima posjetite web stranice:

www.strukturnifondovi.hr

www.esf.hr