Projekt “Pomoć u učenju” namijenjen je djeci rane školske dobi sa specifičnim teškoćama učenja (disleksija, disgrafija, diskalkulija), te njihovim roditeljima, učiteljima i stručnim suradnicima škola.

Opći cilj projekta je stručnim pristupom teškoćama u učenju doprinijeti unaprjeđenju kvalitete života djece sa specifičnim teškoćama učenja u Slavonskom Brodu.

Posebni ciljevi projekta su:

  • pravovremeno uočiti i dijagnosticirati specifične teškoće u učenju kod učenika, te ih uključiti u adekvatan logopedski program;
  • poboljšati vještine čitanja i pisanja kod djece sa specifičnim teškoćama u učenju;
  • povećati razinu znanja roditelja o specifičnim teškoćama učenja.

Glavne projektne aktivnosti su:

  • informiranje roditelja, učitelja i stručnih suradnika o simptomima specifičnih teškoća učenja;
  • logopedska dijagnostika i rehabilitacijski rad s učenicima sa specifičnim teškoćama u učenju.

Rad s učenicima provodit će se u prostoru udruge u Zajčevoj 2, u Slavonskom Brodu.

Trajanje projekta: 1. 4. 2017 – 31. 12. 2017.

Ugovorno tijelo: Grad Slavonski Brod

Vrijednost projekta: 10.000 kn