Zahvaljujući donacijama  Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, kao  i Grada Slavonskog Broda, tijekom šk. godine 2012/13. sudjelovanje u aktivnostima projekta “Logopedsko savjetovalište” je besplatno  za svu predškolsku djecu Slavonskog Broda i okolice. Glavni cilj projekta  je  proširiti obim usluga namijenjenih djeci s teškoćama jezično-govornog razvoja.

Projektom  smo pružili pomoć  roditeljima  u  praćenju  govorno-jezičnog  razvoja djeteta i nastojali im dati  stručne  odgovore  na konkretna pitanja    vezana  uz razvoj komunikacije, jezika i govora njihova djeteta.

U okviru savjetovališta profesorica  je provodila  logopedsku procjenu komunikacijskog i jezično-govornog razvoja djeteta, na temelju koje je roditeljima dana  preporuka za daljnje terapijske i/ili dijagnostičke postupke. Također su roditelji dobivali savjete s konkretnim uputama kako provoditi stimulaciju razvoja komunikacije, jezika i govora kod kuće.

Ovdje možete naći detaljan opis svih obilježja razvoja i znakova odstupanja komunikacije, jezika i govora:

Vodič kroz razvoj govora