Kraći program za poticanje razvoja govora, jezika i predčitačkih vještina s djecom predškolske dobi, verificirala je Agencija za odgoj i obrazovanje, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a od listopada 2021. provodi se u dvije dobne skupine: Srebrni vrtuljak (utorkom i četvrtkom) i Zlatna trublja (srijedom i petkom) od 17h do 19h.

U skupini „Srebrni vrtuljak“ provodi se program koji je namijenjen  djeci  dobi od 3 do 5 godina, a  usmjeren je poticanju  jezično-govornog  razvoja  i  komunikacije.  Potičući  društvenu  komunikaciju ovaj program pomaže  izgradnji  jezičnih  sposobnosti,  pruža   podršku  i   povjerenje  u  kojima  dijete  na  zanimljiv  način  ima  priliku  razviti  svoje  potencijale. Kroz  strukturirane  aktivnosti  primjerene  ovoj  dobi,  primjenom Montessori pribora i principa,   potiče  se  i  usavršava  prirodan  i  pravilan  razvoj jezika i govora, te  obogaćivanje  rječnika.

U okviru skupine „Zlatna trublja ”  provodi se program koji priprema dijete za školu, potiče usvajanje  predvještina  čitanja,  pisanja  i  računanja kroz  igru,  Montessori pribor  i slikovne  materijale.

Strukturirane   aktivnosti  programa su sadržajno  i   metodički   prilagođene   predškolskoj dobi,  a   usmjerene  usvajanju  predvještina potrebnih za  čitanje i pisanje,  potičući razvoj fonološke svjesnosti,  usvajanje   prostornih  i  vremenskih  relacija,  numeričkog  poimanja,  vizualne percepcije i grafomotoričkih vještina, obogaćivanje rječnika,  te  stjecanje   samostalnosti   i   samopouzdanja  djeteta.

Za sve informacije vezane uz upise zainteresirani se mogu obratiti u prostoru Logosa na adresi Hrvatski dom, Matije Mesića 11, Slavonski Brod, radnim danom od 15h do 19h.

Dokumentaciju potrebnu za upis možete ispuniti ovdje:

Zahtjev možete ispuniti i putem interneta: OVDJE

PRISTUPNICA (članstvo u udruzi je besplatno, i nije potrebno ponovno ispunjavati pristupnicu ukoliko je dijete već učlanjeno)

Pristupnicu možete ispuniti i putem interneta: OVDJE

Potrebno je još donijeti:

  1. preslike osobnih iskaznica oba roditelja
  2. potvrdu nadležnog liječnika o provedenom sistematskom pregledu djeteta
  3. nalaze i mišljenja stručnjaka ukoliko dijete ima teškoće u razvoju

Obrasce za upis možete dobiti i ispuniti u Logosu.