Projekt Podrška jednoroditeljskim obiteljima provođen je u partnerstvu s udrugom Laboratorij kreativnosti.  Projektne aktivnosti bile su usmjerene na pružanje psihosocijalne i edukacijsko-rehabilitacijske podrške jednoroditeljskim obiteljima u obliku radionica za roditelje i razvojno poticajnih radionica za djecu rane i predškolske dobi.Tijekom trajanja projekta od 1. lipnja 2020. do 31. svibnja 2021. održano  je pet radionica za roditelje čije su teme bile:

  • 9. 11. 2020. Roditeljski stres;
  • 16. 11. 2020. Jačanje roditeljskih kompetencija – roditeljske vještine;
  • 23. 11. 2020. Jačanje roditeljskih kompetencija – komunikacija i rješavanje konflikata;
  • 19. 5. 2021. Poticanje kognitivnog i socio-emocionalnog razvoja djece (karakteristike razvoja djeteta i načini na koje roditelj može poticati djetetov razvoj, razvoj slike o sebi, kontrole emocija, izražavanja emocija, komunikacije, prosocijalnog ponašanja, društvenih vještina)
  • 24. 5. 2021. Dijete i digitalna tehnologija (rezultati istraživanja provedenog u DV Cekin o utjecaju digitalne tehnologije na rani razvoj djeteta, zaključci i preporuke za roditelje)

Zbog obustave rada dječjih radionica Odlukom Stožera nacionalne zaštite predviđene radionice za djecu nisu se mogle održati “uživo” te su provođene u obliku video radionica u facebook grupi “Dječji klub Gita”.