Od početka prijavljivanja volonterskih sati Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (2013. godine), u Logosu je odrađeno preko 1500 volonterskih sati.

Svim našim dragim suradnicama volonterkama (Ines, Marija Magdalena, Doris, Maja, Mirela, Marijana…) želimo zahvaliti za svaki doprinos ljubavi i dobrote koje su dale radom u našoj udruzi i čestitati im njihov dan – Međunarodni dan volontera!