Darko Kobetić, prof. reh. je naveo polaznike edukacijske radionice projekta "Igrom do govora", 6. veljače, na pogled iz novog ugla kad su u pitanju djeca s teškoćama. U okviru teme „Novi oblici potpore u radu s djecom s teškoćama predškolskog sustava“, istaknuo je kako su i oni samo djeca, a sustav taj koji ima teškoće koje valja premostiti njihovim boljim razumijevanjem te prilagodbom odgojno-obrazovnog pristupa i uvjeta.

Kao važnu kariku koja  omogućuje kvalitetniju podršku uključivanju djeci s teškoćama u redovni predškolski program, profesor je istaknuo mobilne stručne timove i pomoćnike u vrtiću koji u nekim dijelovima Hrvatske već uspješno djeluju. Edukacijom i angažiranjem ovakvih timova barem se djelomično omogućilo rješavanje problema manjka stručnjaka za dijagnostiku i terapiju u vrtićima.

Vjerujemo kako su obilje slikovitih primjera te, kao i na svakoj radionici, razmjena iskustava, potakli polaznike na razmišljanje i pokrenuli rađanje novih ideja za svakodnevni rad. Otvorena su brojna pitanja, te se nadamo da će uskoro biti prilike i za produbljivanje ove zanimljive teme.

 

elementi vidljivosti

 

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost korisnika Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod.

U drugom dijelu edukacije toga dana, Danica Andrešić, prof. log. iz DV Travno iz Zagreba, svoju temu „Uredan jezično-govorni razvoj“ detaljno je prezentirala i proširila najčešćim govornim poremećajima predškolske dobi, onim artikulacijskim, te polaznicima predstavila niz zgodnih primjera vježbi govorne gimnastike koje u suradnji sa svojim kolegicama, odgojiteljicama DV Travno, svakodnevno provodi s ciljem poticanja razvoja govora kod djece.

Tema „Izazovi inkluzivnog predškolskog odgoja u Hrvatskoj“ Ivone Salaj, prof. log., savjetnice pravobraniteljice za djecu, je zbog bolesti predavačice odgođena. Točan termin održavanja objavit ćemo naknadno, kao i za još dvije preostale radionice projekta „Igrom do govora“ koje će održati dr. sc. Snježana Sekušak Galešev,  ERF, Zagreb: 

Značajke razvoja djece s deficitom pažnje i hiperaktivnim ponašanjem (ADHD)
Odgojni postupci s djecom koja imaju ADHD