U srijedu, 27. svibnja održana je i posljednja projektna aktivnost, završna konferencija, na kojoj su projektne rezultate prezentirale ravnateljica Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod Zorana Butorac, prof.  i predsjednica udruge Dječji centar Logos, Ana Pitlović, mag. log.

Provedene aktivnosti su u većini premašile očekivane rezultate, pa je tako 106 roditelja  i 176 odgojitelja  (umjesto planiranih 95) prošlo 20 edukacijskih radionica i jedno studijsko putovanje, a jedan dio odgojitelja i stručnih suradnika nositelja i partnera projekta su sudjelovali u višednevnim sofisticiranim edukacijama. Nabavljena je didaktička oprema  (51 slikovnica i 49 različitih igračaka za svaki od 9 vrtića),  stručna literatura, informatička i konferencijska oprema te sitni namještaj.  U DV Stribor je uređena jedna prostorija, uključujući stolarske, elektroinstalaterske, vodoinstalaterske i sobo-slikarske radove te radove suho-gradnje, pripadajućeg krovišta,  nabavljen 51 predmet potreban za kvalitetnu provedbu senzomotoričkog programa, te provedeno dodatno stručno usavršavanje za odgojiteljicu.

U Logosu je dijagnostičkim, terapijskim i savjetodavnim postupcima obuhvaćeno 99 djece (umjesto planiranih 70) s teškoćama jezično-govorne komunikacije kroz 1.150 sati rada 2 logopeda. Kod 78 djece su poboljšane jezično-govorne sposobnosti djece (a time i olakšano njihovo uključivanje u osnovnu školu), kod 8 djece terapija nije bila potrebna (uredan razvoj ili je bilo dovoljno  samo savjetovanje), dok za 13 djece – nemamo podatke o jezično-govornom statusu na kraju projekta jer nisu pristupili  završnom ispitivanju (razlog - preseljenje, odlazak u školu ili prelazak u drugu ustanovu).  Logopedski kabinet je lijepo uređen, namješten i opremljen didaktičkom, profesionalnom logopedskom i informatičkom opremom nužnom za logopedski rad.

Iz projekta je proizašla informativna i edukativna brošura koju su pripremile logopetkinje Logosa, a namijenjene su roditeljima i svima koji rade s djecom predškolske dobi.

Brošura Igrom do govora 2015

 

 

[huge_it_slider id="2"]

U sklopu Završne konferencije, Danijel Bićanić, mag. psiholog.  iz Centra za  psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje "Sirius", je prikazao preliminarne rezultate vanjske evaluacije projekta, na temelju kojih je zaključio:

  •  "Značajno  je povećana vjerojatnost za ponovno sudjelovanje nositelja projekta i partnera u nekom sličnom projektnom pothvatu uz novu mrežu suradnika i partnera stvorenih kroz provođenje ovog projekta"
  •  " Raširenost projektnih aktivnosti i broj sudionika projekta (preko 1000) jasno može ukazivati kako lokalnim, tako i središnjim nadležnim službama na potrebu institucionalizacije nekih od projektnih aktivnosti, potrebu za većim brojem stručnog kadra, kao i potrebu za edukacijom postojećeg."
  •  "Neminovno je povećanje kvalitete usluga koje organizacije pružaju što izravno pridonosi njihovoj osnovnoj svrsi – pružanju  visokokvalitetne i sveobuhvatne skrbi za djecu različitih obilježja."

Završnoj konferenciji projekta „Igrom do govora“ prisustvovao je i zamjenik gradonačelnika Hrvoje Andrić, koji je čestitao Ustanovi Dječji vrtić „Ivana Brlić-Mažuranić“, udruzi Dječji centar „Logos“ te svima ostalima koji su sudjelovali u provođenju ovog projekta, na velikim rezultatima koji su iza njih.

  • elementi vidljivosti

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost korisnika Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod.