Vježbenica za poticanje razvoja jezika i govora djece rane i predškolske dobi je nastala kao rezultat projekta "Igrom do govora".  Svaku pojedinu vježbicu možete preuzeti, ispisati i prema uputama primjeniti u radu s djetetom. Ukoliko dijete ima jezično-govorne poteškoće, vježbenicu treba koristiti u dogovoru s logopedom.