Specifične teškoće učenja su disleksija, disgrafija i diskalkulija.

  • Zajedničke osobine

Oštećenje jedne ili više osnovnih psiholoških funkcija važnih za razumijevanje ili upotrebu jezika (u govoru ili pisanju)
Prosječne ili natprosječne intelektualne sposobnosti
Skriveni hendikep
Imaju poteškoće u razumijevanju prenesenih značenja, istoznačnica i svih vrsti jezičnih zamki.

 

 

  • Disleksija

Poremećaj koji izaziva teškoće u čitanju, pisanju i razumijevanju teksta.

Disleksija nije bolest. Nije vezana uz dob, obrazovanje niti inteligenciju, naprotiv dislektičari su često inteligentne i nadarene osobe.

Dislektično dijete ima problema u školi jer teže čita, piše i računa. Zato mu treba podrška škole i roditelja te pomoć logopeda.

Uz stručnu pomoć disleksija se može ublažiti i ukloniti.

Disleksija se javlja kod osoba diljem svijeta, bez obzira na kulturu i jezik, a zahvaća oko 10 % populacije!

Naslijeđenim se smatra 30-50 % slučajeva. Disleksija je češća u ljevaka i češće pogađa mušku populaciju.

Unatoč tipičnim, najčešćim teškoćama, disleksija se u raznih osoba manifestira u različitim oblicima i jačinama.

Neki od simptoma disleksije:
(greške u čitanju)

Teškoće u povezivanju glasova i slogova u riječi
Mijenjanje riječi premještanjem ili umetanjem slogova (vrata-trava)
Zamjena slova i slogova (do-od)
Pogađanje riječi (mračni-mačka, dobar-obad)
Izostavljanje slova i slogova, kao i cijelih riječi (davnina-davni)
Vraćanje na pročitani red ili izostavljanje reda

dyslexia

 

  • Disgrafija

Specifična teškoća u ovladavanju vještine pisanja, a manifestira se kroz kroz teškoće u usvajanju motoričke formule slova, znamenki i drugih simbola.

Neki od simptoma disgrafije:
(greške u pisanju)

Teško se slijedi pravac pisanja, rukopis je nečitak, a pisanje sporo i mukotrpno,
Teškoće u povezivanju glasa i slova,
Zamjene oblikovno ili zvukovno sličnih slova (b-d, m-n, a-o, d-t),
Zrcalno pisanje slova i brojki,
Umetanje, dodavanje, ponavljanje, premještanje riječi ili slogova,
Izostavljanje slova, dijelova riječi ili cijelih riječi,
Teškoće pri upotrebi pravopisnih i gramatičkih pravila,
Izmijenjen redoslijed riječi u rečenici

montessori math

 

Adaptacije i modifikacije u nastavi matematike mogu biti korisne ne samo za učenike s diskalkulijom, nego i za sve ostale učenike (upotreba tablica množenja, kalkulatora, matematičkih igara, didaktičkog materijala, suradničko učenje).

Vrlo je poticajno korištenje modela koji priznaju ispravne korake u traženju rješenja bez obzira na krajnji rezultat.

 

 

  • Diskalkulija

Teškoća u razumijevanju i usvajanju matematičkih pojmova i operacija.

Djeca kojoj je matematika težak predmet, uče sporije i čine više grešaka. Djeca s diskalkulijom razlikuju se po tome što čine mnogo neuobičajenih, specifičnih grešaka.

Najčešće greške su:

Parafazične supstitucije – neispravna upotreba brojeva pri čitanju, pisanju i računanju
Perseveracije – dijete ponavlja isti broj ili radnju više puta i nije u stanju prijeći na slijedeći korak
Zrcalne greške – zrcalno okreće brojeve ili redoslijed znamenaka u višeznamenkastim brojevima
Usporenost – daje ispravan odgovor, ali mu je potrebno puno više vremena
Stavljanje brojeva u uzajamno neprikladan prostorni položaj – npr. kod pismenog računanja
Narušen smjer rješavanja – s desna u lijevo ili križno
Vizualne greške – pogrešno prepoznaje simbole ili broj
Proceduralne greške – izostavlja, “preskače“ jedan od obaveznih koraka u rješavanju zadataka
Slabo pamćenje i prepoznavanje niza brojeva – može imati poteškoće s pamćenjem vlastitog broja telefona
Računanje s nulom – najveći problem djeci s diskalkulijom