Psihološko savjetovanje namijenjeno je roditeljima koji su zabrinuti za razvoj djece, kvalitetu komunikacije koju ostvaruju s djecom ili za vlastite odgojne postupke.

Uloga psihološkog savjetovanja roditelja je poboljšanje kvalitete života roditelja i djece, prevencija poremećaja u ponašanju, emocionalnih smetnji i zaštita mentalnog zdravlja djece i roditelja.

Psihološko savjetovanje pruža podršku pri suočavanju sa svakodnevnim teškoćama ili izvanrednim životnim događajima, kada se s njima teže nosimo sami. Savjetovanje predstavlja pružanje psihološke podrške kroz suradnički odnos pojedinca i psihologa.

Psihologinja će  Vam pomoći da razriješite svoje dvojbe i nedoumice vezano uz razvoj i odgoj djece ili neke druge roditeljske brige. Za sve podatke o Vama jamčimo profesionalnu diskreciju u skladu s Kodeksom etike psihološke djelatnosti.

Psihološko savjetovanje roditelja i djece obuhvaća:

  • Individualno psihološko savjetovanje roditelja.
  • Savjetovanje obitelji, roditeljskog para ili para dijete-roditelj.
  • Individualno psihološko savjetovanje djeteta.
  • Individualni plan rada: U suradnji s roditeljima, i na temelju prikupljenih podataka o djetetovom razvoju i njegovim specifičnim potrebama, utvrđuje se individualni plan rada roditelja s djetetom u njihovu domu, s ciljem poticanja određenih područja razvoja ili rješavanja problema zbog kojeg su se uključili u psihološko savjetovanje.
  • Učenje strategija nošenja sa stresom: Savjetovanje roditelja o načinima nošenja sa roditeljskim stresom, s djetetovim razvojnim teškoćama, svojim reakcijama i reakcijama okoline na te teškoće.
  • Edukacija: Educiranje roditelja o specifičnostima određenog razvojnog perioda, potrebama prilagodbe, teškoćama u razvoju, poticanju djetetova razvoja.
  • Učenje vještina roditeljstva: Savjetovanje roditelja o adekvatnim odgojnim postupcima, o prilagođavanju njihovog specifičnog stila roditeljstava potrebama djeteta.
  • Učenje komunikacijskih vještina i vještina rješavanja problema s ciljem skladnije obiteljske dinamike i više kvalitete života.
  • Savjetovanje drugih članova obitelji prema potrebi (braća i sestre, bake i djedovi i sl.).

Radno vrijeme – jednom mjesečno u poslijepodnevnim satima od 15.30 do 19.30  (Termin je potrebno unaprijed dogovoriti telefonom ili e-mailom)