Psihološko savjetovanje namijenjeno je roditeljima koji su zabrinuti za razvoj djece, kvalitetu komunikacije koju ostvaruju s djecom ili za vlastite odgojne postupke.

Uloga psihološkog savjetovanja roditelja je poboljšanje kvalitete života roditelja i djece, prevencija poremećaja u ponašanju, emocionalnih smetnji i zaštita mentalnog zdravlja djece i roditelja.

Psihološko savjetovanje pruža podršku pri suočavanju sa svakodnevnim teškoćama ili izvanrednim životnim događajima, kada se s njima teže nosimo sami. Savjetovanje predstavlja pružanje psihološke podrške kroz suradnički odnos pojedinca i psihologa.

Psihologinja s dugogodišnjima radnim iskustvom na području dječje kliničke psihologije pomoći će Vam da razriješite svoje dvojbe i nedoumice vezano uz razvoj i odgoj djece ili neke druge roditeljske brige. Za sve podatke o Vama jamčim profesionalnu diskreciju u skladu s Kodeksom etike psihološke djelatnosti.

Psihološko savjetovanje roditelja i djece obuhvaća:

 • Individualno psihološko savjetovanje roditelja.
 • Savjetovanje obitelji, roditeljskog para ili para dijete-roditelj.
 • Individualno psihološko savjetovanje djeteta.
 • Individualni plan rada: U suradnji s roditeljima, i na temelju prikupljenih podataka o djetetovom razvoju i njegovim specifičnim potrebama, utvrđuje se individualni plan rada roditelja s djetetom u njihovu domu, s ciljem poticanja određenih područja razvoja ili rješavanja problema zbog kojeg su se uključili u psihološko savjetovanje.
 • Učenje strategija nošenja sa stresom: Savjetovanje roditelja o načinima nošenja sa roditeljskim stresom, s djetetovim razvojnim teškoćama, svojim reakcijama i reakcijama okoline na te teškoće.
 • Edukacija: Educiranje roditelja o specifičnostima određenog razvojnog perioda, potrebama prilagodbe, teškoćama u razvoju, poticanju djetetova razvoja.
 • Učenje vještina roditeljstva: Savjetovanje roditelja o adekvatnim odgojnim postupcima, o prilagođavanju njihovog specifičnog stila roditeljstava potrebama djeteta.
 • Učenje komunikacijskih vještina i vještina rješavanja problema s ciljem skladnije obiteljske dinamike i više kvalitete života.
 • Savjetovanje drugih članova obitelji prema potrebi (braća i sestre, bake i djedovi i sl.).

Radno vrijeme – ponedjeljkom od 16h do 19h  (Termin je potrebno unaprijed dogovoriti telefonom ili e-mailom)

Cijena:     

 • 240,00 kn/60 minuta
 • 180,00 kn/45 minuta