Projekt „Logopedsko savjetovalište“ je namijenjen djeci predškolske dobi s teškoćama jezično-govorne komunikacije, s područja Brodsko-posavske županije i potpuno je besplatan. Korisnici projekta ne moraju biti članovi udruge.

Opći cilj  projekta je doprinijeti proširenju obima usluga namijenjenih  populaciji djece s teškoćama razvoja govora i jezika, a koja je u odnosu na europske normative, ali i ostatak Republike Hrvatske, u gradu Slavonskom Brodu zakinuta zbog vrlo malog broja dostupnih logopeda.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije oko 10% populacije ima jače izražene teškoće u govorno-jezičnoj komunikaciji s tendencijom porasta, što znači da u Hrvatskoj ima oko 450.000 takvih osoba. Danas u Hrvatskoj radi oko 650 logopeda što znači da jedan logoped pokriva preko 7.000 stanovnika dok se u Europskoj uniji taj broj kreće oko 5.000. Realne potrebe društva za logopedima sve su veće. Međutim, zbog niza poteškoća i nedostatka novca nedovoljan je broj postojećih radnih mjesta logopeda, i još se smanjuje.

Ako usporedimo podatke Hrvatskog logopedskog društva prema kojima je u čitavoj slavonsko-baranjskoj regiji (koja ima 845 tisuća stanovnika) zaposleno  57 logopeda, dok Grad Zagreb (koji ima 828 tisuća stanovnika) ima 352 zaposlena logopeda, možemo zaključiti da je logopedska djelatnost u našoj regiji, u odnosu na druge dijelove Hrvatske, vrlo slabo razvijena, unatoč velikim potrebama koje se očituju u listama čekanja logopedskih ordinacija, te neadekvatnom intenzitetu i trajanju logopedske terapije.

Slavonski Brod ima oko 59 tisuća stanovnika, a sa širom prigradskom zonom doseže 80-tak tisuća. Služba za rehabilitaciju slušanja i govora organizirana je u okviru Odjela za uho, grlo i nos, Opće bolnice “Dr Josip Benčević”, gdje rade tri logopeda (od 1. 1. 2013. samo dva!), i Poliklinici “Zlatni cekin” gdje radi jedan logoped.

Prema podacima Hrvatskog logopedskog društva, u čitavoj Hrvatskoj je 100 zaposlenih logopeda u okviru sustava predškolskog odgoja, dok  u Slavonskom Brodu nema niti jednog.

Logopedskim savjetovalištem želimo roditeljima predškolske djece, rukovodeći se načelima rane intervencije, olakšati put do stručnog mišljenja i preporuke vezane uz jezično-govorni razvoj njihovog djeteta, te ih savjetovati kako  taj razvoj unaprijediti, obogatiti, osnažiti, te koje postupke ili dodatne preglede je potrebno poduzeti.

Iskustva u dosadašnjem radu savjetovališta pokazuju da su   roditelji bili izuzetno zadovoljni, pa se nerijetko javljali u savjetovalište i više puta. Stoga pozivamo sve zainteresirane da se jave na naš kontakt telefon (035 295 573; 091 335 7877), e-mail adresu (info@centar-logos.hr) ili dođu u naš prostor u ulici Ivana pl. Zajca 2 u Slavonskom Brodu, utorkom, srijedom ili petkom od 18h do 19.30 i dogovore termin. Projekt završava 1. 6. 2013.

 

18. 6. 2013.

Tijekom trajanja projekta «Logopedsko savjetovalište» u prostor naše udruge javilo se ukupno 36 djece, u pratnji svojih roditelja, te vrlo često, i braće, odnosno sestara. Bilo je 23 dječaka i 13 djevojčica, različite dobi od 2 do 7 godina. Inicijalna logopedska procjena je pokazala da, od 36 djece, 25 ima poremećaj izgovora, 7 usporen jezično-govorni razvoj, 1 poremećaj ritma i tempa govora, 2 poremećaja izgovora u kombinaciji s drugim poremećajima i 1 uredan jezično-govorni razvoj.  Po završetku projekta, kod sve djece govorni status je poboljšan, a kod njih sedmero je jezično-govorni poremećaj u potpunosti korigiran.

Drago nam je da su roditelji vrlo pozitivno ocijenili naš rad.  Navodimo neke njihove izjave:

«Bila sam i više nego zadovoljna pristupačnošću, jednostavnošću i stručnosti djelatnice.»

«Prostor je svijetao, uredan, vedrih boja, izgleda prostrano i lijepo.»

«Vrlo sam zadovoljna. Upute i objašnjenja bila su vrlo jasna.»

«U svakom trenutku sam dobila odgovor na svako pitanje, čime sam bila iznimno zadovoljna.»

«Projekt sam već preporučila drugim roditeljima, a to bih učinila i ubuduće.»

Hvala Vam!

Sva djeca koja su sudjelovala u projektu mogu se ponovo uključiti u rad s logopedom od rujna 2013. Vidimo se!