BabyPostoje vještine koje dijete mora usvojiti prije nego što počne koristiti govor i jezik kao funkcionalan oblik komunikacije. Razvoj komunikacije kod djece uključuje puno različitih koraka, a ovdje ćemo navesti one osnovne.

  • Združena pažnja  je djetetova sposobnost usmjeravanja pozornosti  zajedno s drugom osobom ili više ngesta pokazivanjajih,  na isti objekt. Ona se manifestira kao sposobnost praćenja pogledom geste pokazivanja ili neke druge geste komunikacijskog partnera, koja  vodi do usmjeravanja pažnje na isti objekt.
  • Združena radost je djetetova sposobnost dijeljenja događaja ili osjećaja s drugom osobom. Na primjer, s djetetom gledate nešto zanimljivo na televiziji, ono se smije zajedno s vama i pogleda vas potvrđujući tako da  i ono uživa u tome što gledate.
  • Namjera je djetetova sposobnost namjernog korištenja različitih oblika neverbalne i verbalne komunikacije kako bi poslalo različite poruke osobama iz svoje okoline. Ona predstavlja jasno izražavanje vlastitih želja i potreba putem neverbalnih  (npr. gesta pokazivanja) ili verbalnih oblika komunikacije (govoreći “vidi”, “daj”, “dođi”…).
  • Upornost je  ustrajnost u komunikaciji kad dijete višekratno ponavlja svoju poruku, ako osoba kojoj je upućena nije na poruku reagirala. Dijete uporno pokušava izraziti svoju poruku ponavljajući je sve dok ne dobije pozornost koju traži i potvrdu da je poruka primljena. To pokazuje djetetovu svjesnost o usmjerenosti poruke njegovom komunikacijskom partneru.
  • Razumijevanje poruka okoline je djetetova sposobnost prepoznavanja i prikladnog reagiranja na signale i poruke koje dobiva od bliskih osoba. Na primjer, dijete bi trebalo biti u stanju prepoznati značenje vašeg uplašenog izraza lica dok vas promatra s vrha stepenica u želji da nastavi puzati niz stepenice.