U ime nositelja projekta, ustanove Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić, ravnateljica Zorana Butorac je 1. listopada, 2013. u Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u Zagrebu, potpisala ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 218 tisuća eura, za projekt «Igrom do govora».

Sredstva su dječjem vrtiću dodijeljena u okviru natječaja „Integracija skupina u nepovoljnome položaju u redoviti obrazovni sustav”, u sklopu programa IPA IV  (Razvoj ljudskih resursa).

Opći cilj projekta je poboljšati kvalitetu predškolskog odgoja djeci s teškoćama jezično-govorne komunikacije, radi njihove bolje integracije u redoviti obrazovni sustav. Neke od glavnih aktivnosti projekta su: opremanje vrtićkih skupina didaktičkom opremom, slikovnicama i stručnom literaturom, opremanje logopedskog kabineta, logopedski dijagnostički i terapijski postupci, edukacijske radionice za odgojitelje i roditelje. Partner projekta je udruga Dječji centar «Logos» iz Slavonskog Broda.

Stručnu podršku i pomoć u izradi projektne dokumentacije prijavitelju i partneru projekta je pružila Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda.

Potpisivanju ugovora su prisustvovale Anita Vačić, mag. oec. ,kao predstavnica Razvojne agencije Grada Slavonskog Broda, te predstavnica partnera projekta, Ana Pitlović, mag.log.

Provedba projekta «Igrom do govora» počinje 2. prosinca, 2013. i trajat će 18 mjeseci.

elementi vidljivosti

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost korisnika Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod.