U sklopu projekta “Igrom do govora” jedna od projektnih aktivnosti je bila i stručna edukacija. Tako su Mirela Anđelić, mag. log. i  Ana Pitlović, mag. log. prisustvovale edukaciji koja se održavala na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 27. do 29. travnja 2015. godine. Tema edukacije je bila “Poticanje komunikacije i socijalnih vještina djece s razvojnim odstupanjima”, a izvoditelji edukacije doc.dr.sc. Jasmina Ivšac Pavliša, logoped i dr.sc. Sanja Šimleša, psiholog.  Po završetku programa stječu se vještine poticanja komunikacije djece s poremećajem iz autističnog spektra, intelektualnim i jezično-govornim teškoćama. Psihologinja je govorila o interpretaciji nepoželjnih ponašanja djece te načinima poticanja sociokognitivnih sposobnosti kod djece s visokofunkcionirajućim autizmom kroz poticanje teorije uma i socijalne priče. Naučeno znanje vrlo je primjenjivo u sklopu terapijskih postupaka u radu s djecom kao i kroz savjetovanje roditelja.

elementi vidljivosti

 

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost korisnika Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod.