Provjerite zna li vaše dijete:

U 3. GODINI

 • imenovati nekoliko desetaka osoba i predmeta iz najbliže okoline
 • imenovati radnje na slikama
 • imenovati jednu boju
 • izgovara li ispravno sve samoglasnike  i  10 – 15  suglasnika  ( P, B, M, N, J, T, D, K, G, V, L, F)
 • koristi li dvočlane i tročlane govorne izraze

U 4. GODINI

 • primjenjuje li gramatička pravila
 • zna li reći svoje ime i prezime
 • može li ponoviti tri broja
 • izvještava li verbalno o nekom događaju
 • negoduje li kad kažete neku netočnost
 • koristi li upitne zamjenice  (tko, što, gdje, zašto)
 • izgovara li ispravno glasove:  L, S, Z, C, Š, Ž, Č, Đ

U 5. I 6. GODINI

 • razumije li trostruke i četverostruke verbalne upute
 • zna li vlastitu lijevu i desnu stranu
 • razvija li pojmove vremena  (danas, sutra, jučer,  večer, jutro, dan, noć)
 • koristi li sve vrste riječi i većinu gramatičkih oblika
 • izgovara li ispravno sve glasove

Ukoliko uočavate bilo kakva odstupanja u nekoj od navedenih sposobnosti u određenoj dobi, vrijeme je da se obratite logopedu za savjet, stručno mišljenje i preporuku.