Cilj osnivanja udruge Dječji centar Logos je promicanje, razvoj i unaprjeđenje stručnog rada s djecom s teškoćama u razvoju u obliku prevencije, dijagnostike i rehabilitacije, te poticanje zdravog razvoja i unapređenje odgoja i obrazovanja djece.

Područja djelovanja udruge, sukladno ciljevima, a prema Klasifikaciji djelatnosti udruga su:

  • obrazovanje, znanost i istraživanje;
  • zaštita zdravlja i
  • socijalna djelatnost.

Djelatnosti udruge, sukladno Statutu su:

  • odgoj i obrazovanje
  • znanost, stručni rad i istraživanje
  • ostale djelatnosti iz područja obrazovanja, znanosti i istraživanja
  • socijalne usluge
  • preventivno djelovanje, unapređenje i zaštita zdravlja
  • ostale djelatnosti iz područja zaštite zdravlja (logopedska djelatnost)

U skladu s pravnim aktima udruge, provodimo projekte  uglavnom  namijenjene djeci  s  teškoćama  razvoja komunikacije, jezika i govora te njihovim roditeljima, odgojiteljima, učiteljima…