montessori-ružičasti toranjPredškolski program koji se u Logosu provodi  u  okviru  Kraćeg programa za  poticanje  razvoja  jezika,  govora  i   predčitačkih  vještina,  potiče   cjelokupni   psihofizički   i  socijalni  razvoj  svakog   pojedinog djeteta  kroz  samostalno  sudjelovanje  u  aktivnostima  i  sadržajima  usmjerenima  na  stimulaciju   razvoja  komunikacije  i  svih  područja  razvoja  jezika  i  govora.  U  središtu  ostvarivanja  odgojno obrazovnog  programa  je  usmjerenost  na  interese  i  potrebe  djece  pri  čemu  se  uvažava  osobnost  i  specifičnosti  razvoja  svakog  djeteta  kroz  poticanje  na  samostalnost  i  kreativnost  u  izražavanju  uz  poštivanje  prava  na  različitost.  Osim  aktivnosti  usmjerenih   osnaživanju  jezičnog  razumijevanja  i  izražavanja  (slušanje  i  pripovijedanje  priča,  stihova  i  brojalica; razumijevanje  govornih  uputa;  igre  govorne  gimnastike;  usvajanje  predčitačkih  vještina),  potiče  se  razvoj  neverbalnih  komunikacijskih   sposobnosti   (prepoznavanje i  izražavanje  različitih  izraza  lica,  emocija  i  gesti), te  komunikacija  kroz  različite  oblike  stvaralaštva:  scensko,  glazbeno  i  likovno  izražavanje.

Montessori pedagogija ima značajnu ulogu u svim našim programima za djecu, kako grupnim tako i individualnim.

Uloga Montessori odgojitelja  usmjerena je na proširivanje dječjih interesa i kroz dosljednost u odgojnim postupcima na ponudi pripremljene (montessori) okoline koja potiče  djecu  u cjelokupnom razvoju  s naglaskom na samostalno istraživanje okoline kroz neposredna iskustva i učenje putem interakcije sa socijalnom sredinom.  Kao aktivni promatrač odgojitelj omogućava djeci da uz razvoj osobne individualnosti i socijalnog identiteta budu aktivni čimbenici vlastitog razvoja  kroz ostvarivanje komunikacije s ostalom djecom.

Montessori pedagogija potiče razvoj upravo onih sposobnosti za koje dijete u određenom trenutku pokaže zanimanje. Maria Montessori (utemeljiteljica Montessori pedagogije) govori o razdobljima posebne osjetljivosti djeteta za određene aktivnosti i sklonosti (npr. za spretnost u kretanju, za red i pravilnost, za sitne detalje, za društveno ponašanje...).

Razdoblje posebne osjetljivosti djeteta za govor se javlja najranije, a traje dulje od ostalih.PL04-2

Često mislimo da dijete usvaja govor bez nekog velikog napora, ili podučavanja okoline, ali ono nesvjesno, intuitivno, didaktičko ponašanje roditelja s jedne strane, i djetetova sposobnost upijanja ponuđenih sadržaja u određenom razvojnom periodu s druge strane, od presudnog su značaja ne samo za razvoj jezično-govorne komunikacije, već i cjelokupan razvoj djeteta.

Kroz sva područja Montessori pribora (praktični život, osjetilne sposobnosti, matematika, kozmički odgoj) potiče se djetetovo jasno izražavanje, stvaranje pojmova, logičko mišljenje.

 metal-insets

A kroz cijelo jedno, posebno područje za poticanje razvoja govora i jezika obogaćuje se dječji rječnik, stječu se sposobnosti za ovladavanje vještinama čitanja i pisanja, upoznaju vrste riječi.

 Velike mogućnosti izbora koje djetetu pruža ovakav način rada i samostalnost u radu s Montessori priborom, stvaraju čvrst temelj za razvoj sigurnosti u samog sebe, samopouzdanja koje je nužno ne samo za uspješnu komunikaciju već općenito za zdrav život svakog čovjeka.