Danas obilježavamo međunarodni Dan djeteta i rođendan Konvencije o pravima djeteta, međunarodnog dokumenta koji su usvojili Ujedinjeni narodi 1989. godine, a potpisale su ga gotovo sve zemlje svijeta, među njima i Hrvatska. Konvencija je poput zakona i ona propisuje prava koja se moraju priznati svakom djetetu, neovisno o njegovu porijeklu, spolu, vjeri ili bogatstvu i ponašanju njegovih roditelja.

Ona propisuje i korake koje moraju poduzimati država i društvo kako bi omogućili ostvarivanje prava svakom djetetu. Nažalost, u stvarnosti nije uvijek lako ostvariti sve što Konvencija propisuje, ali ona nam daje pravo da to zahtijevamo i borimo se za istinsko poštovanje prava djeteta.
U primjeni Konvencije o pravima djeteta važno je slijediti četiri osnovna načela:

  • štititi u najvećoj mjeri opstanak i razvoj djeteta
  • spriječiti da bilo koje dijete bude diskriminirano po bilo kojoj osnovi (npr. zbog porijekla, uvjerenja, spola, siromaštva)
  • uvijek dati prednost najboljem interesu djeteta
  • poticati i omogućiti sudjelovanje djeteta u donošenju odluka koje ga se tiču, u svim područjima života.