U Logosu provodimo logopedsku procjenu ranog komunikacijskog i jezično-govornog razvoja djece predškolske  i rane školske dobi primjenom suvremenih, standardiziranih mjernih instrumenata (Komunikacijske razvojne ljestvice KORALJE, Reynell razvojne ljestvice govora, Peabody slikovni test rječnika PPVT-III-HR, Test razumijevanja gramatike TROG, PredČiP test za procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja, Test artikulacije) i postupaka, na temelju koje roditelju dajemo stručni nalaz i mišljenje s preporukom za daljnje terapijske i/ili dijagnostičke postupke.

Cijena:

  1. jednostavna logopedska procjena - 200,00 kn
  2. složena logopedska procjena (primjena 2 ili više testova) - 300,00 kn

Termin za logopedsku procjenu potrebno je prethodno dogovoriti tako da ispunite "Obrazac za naručivanje kod logopeda" .