logo kabinet IIIndividualna   logopedska terapija uz savjetovanje roditelja se provodi prema potrebi i dogovoru, učestalošću ovisnoj o stupnju, vrsti poremećaja i dobi djeteta. Termini za terapiju su u poslijepodnevnim satima od 17h  do 19h i subotom od 9h do 13h.

Logopedski kabinet je lijepo uređen i bogato opremljen didaktičkim i terapijskim priborom, radnim materijalima te Digitalnim logopedskim setom Behringer.

Tijekom logopedske terapije nastojimo ostvariti kvalitetnu, partnersku suradnju s roditeljima provodeći kontinuirano savjetovanje tijekom cijelog habilitacijskog procesa, bilo da se radi o smjernicama za primjenu pojedinih dijelova terapijskih postupaka  ili  o davanju konkretnih primjera za stimulaciju jezično-govornog razvoja u  djetetovoj prirodnoj sredini.

Logopedsku terapiju provodimo s djecom sa slijedećim teškoćama u razvoju  komunikacije,  jezika i govora:

 

Cijena logopedske terapije

  • 45 minuta – 150,00 kn
  • 30 minuta – 100,00 kn

Prije uključivanja u logopedsku terapiju potrebno je obaviti logopedsku procjenu, a termin možete brzo dogovoriti tako da ispunite “Obrazac za naručivanje kod logopeda” koji se nalazi na ovoj stranici.