dijagnostikaU Logosu provodimo logopedsku procjenu ranog komunikacijskog i jezično-govornog razvoja djece predškolske  i rane školske dobi primjenom suvremenih, standardiziranih mjernih instrumenata (Komunikacijske razvojne ljestvice, Reynell razvojne ljestvice govora, PPVT-III-HR, TROG, PredČiP test za procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja, Test artikulacije) i postupaka, na temelju koje donosimo stručni nalaz i mišljenje s preporukom za daljnje terapijske i/ili dijagnostičke postupke.

 

Termin za logopedsku procjenu vrlo je jednostavno dogovoriti tako da ispunite "Obrazac za logopedsku procjenu" koji se nalazi na ovoj stranici.