Nakon što je projekt Igrom do govora ušao u drugu polovicu provođenja, danas je u Dječjem vrtiću Ivana Brlić-Mažuranić u naselju Andrije Hebranga održana deveta od planiranih dvadeset radionica za odgojitelje i roditelje. Tema radionice bila je “Jezične teškoće dječje dobi i kako ih prepoznati” dr.sc. Blaženke BrozovićKao i u svim dosadašnjim radionicama, naglasak je bio na mogućnostima koje odgojiteljice imaju u poticanju komunikacijskog, jezičnog i govornog razvoja u svom svakodnevnom pedagoškom radu.

Dr. sc. Blaženka Brozović
Dr. sc. Blaženka Brozović

Kroz edukaciju  je do sad prošlo više od stotinu odgojitelja i stručnih suradnika čime smo premašili planirani broj polaznika, a očekujemo da će se on još i povećavati tijekom projekta.  Ista je situacija i u slučaju druge važne projektne aktivnosti, a to je logopedska terapija koja se svakodnevno provodi  u Dječjem centru Logos. Planirana brojka od 70 djece je premašena; dosad se u Logos javilo 96 djece, 81 dijete je uključeno  u terapiju, a postupno će biti uključeni svi.

Roditelji najčešće uoče da dijete kasnije progovori, ali to je samo simptom iza kojeg mogu biti različite pozadine. Dijete može kasniti u komunikacijskom razvoju pa nije izgradilo govor i jezik ili može imati kombinaciju jezičnih i govornih teškoća. Učestalost razvojnih teškoća djece predškolske dobi  kreće se oko 30 posto, što znači da ona imaju neki oblik odstupanja koji zahtijeva ranu terapiju. Blage izgovorne teškoće ne smatramo ozbiljnim problemom kad su izolirane. Za vrtićku populaciju najvažnija je logopedska terapija jer ako se ne provede dovoljno rano na njega se  nadograđuju novi problemi kao što su teškoće u učenju u školskoj dobi – istaknula je dr. Brozović, voditeljica Kabineta za ranu komunikaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. Projekt Igrom do govora stoga je, potvrdila je dr. Brozović, dobar primjer za odgojitelje, stručne suradnike i osobe koje rade s djecom jer rano uočavanje govorno-jezičnih teškoća kod mališana pomaže kod njihova potpunog rješavanja ili umanjivanja.

 

elementi vidljivosti

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost korisnika Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod.