Ovih dana završava jedna od najvažnijih projektnih aktivnosti projekta "Igrom do govora" - logopedska terapija. Provođena gotovo za čitava trajanja projekta, ova aktivnost je obuhvatila 99 djece dobi od 3 do 7 godina, koja pohađaju Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić. U terapiju je bilo uključeno 67 dječaka i 32 djevojčice, s različitim teškoćama jezično-govornog razvoja, od poremećaja artikulacije, preko usporenog jezično-govornog razvoja do poremećaja iz autističnog spektra.

Logopedsku dijagnostiku i terapiju su provodile Mirela Anđelić, mag. log. i Ana Pitlović, mag. log. u logopedskom kabinetu  Logosa, koji je sredstvima projekta opremljen dijagnostičkim materijalima (KORALJE, Reynell razvojne ljestvice govora, Peabody slikovni test rječnika PPVT-III-HR), Digitalnim logopedskim setom, prijenosnim računalima, računalnim programima, slikovnicama itd.

 

Osim što su u logopedskoj terapiji aktivno i predano sudjelovala djeca, njihovi roditelji su, potičući primjenu i uvježbavanje svega naučenog u svakodnevnom životu, značajno doprinijeli velikoj uspješnosti ove projektne aktivnosti.

[huge_it_slider id="3"]

Činjenica da je više od polovice uključene djece bilo mlađe od 5 godina znak je da su roditelji u velikoj mjeri osviješteni o važnosti praćenja jezično-govornog razvoja svog djeteta i rane intervencije. Projekt "Igrom do govora" tome je sigurno doprinio, a s obzirom na velik interes i potrebe djece za ovakvim aktivnostima, potrudit ćemo se da se one nastave i nakon 1. lipnja, 2015. kad projekt završava.

 

 

elementi vidljivostiSadržaj ove stranice isključiva je odgovornost korisnika Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod.