Europski Dan logopedije obilježava se svake godine 6. ožujka s istom temom u cijeloj Europi. Ove godine tema je višejezičnost. Kako je osnovni cilj obilježavanja ovog dana  informiranje javnosti i nadležnih institucija o ulozi logopeda  i logopedskih organizacija u društvu, želimo ukratko pobliže objasniti temu ovogodišnjeg Europskog dana logopedije.

Višejezičnost je sposobnost korištenja više od jednog jezika, a danas se smatra vrlo važnom i poželjnom… Ukoliko roditelji imaju različite materinske jezike, a svaki od njih podjednako podučava dijete i govori s njim na svom jeziku, dijete će odrastati s dva jezika koja će učiti istodobno, pa će tako imati dva prva, odnosno dva materinska jezika…No, dijete ne mora biti jednako vješto u usvajanju oba jezika, pa čak dvojezičnost može biti i uzrok usporenog jezično-govornog razvoja… Tada je potrebno potražiti pomoć logopeda…