Grupni program “Priprema za školu” dio je “Kraćeg programa za poticanje razvoja  govora, jezika i predčitačkih vještina”, a cilj  mu je olakšati djetetu  usvajanje  vještina  čitanja,  pisanja  i  računanja kroz  igru,  Montessori pribor  i slikovne  materijale. Strukturirane   aktivnosti  programa su sadržajno  i   metodički   prilagođene   predškolskoj dobi,  a   usmjerene  usvajanju  predvještina potrebnih za  čitanje i pisanje,  potičući razvoj fonološke svjesnosti,  usvajanje   prostornih  i  vremenskih  relacija,  numeričkog  poimanja,  vizualne percepcije i grafomotoričkih vještina, obogaćivanje rječnika,  te  stjecanje   samostalnosti   i   samopouzdanja  djeteta.
GZ-50 Voditeljica:  odgojiteljica predškolske djece (bacc. praesc. educ.)
Termin: srijedom i petkom od 17:00 do 19:00
Cijena: 40 € (301,38 kn) /mjesečno
Dokumentaciju potrebnu za upis možete preuzeti ovdje:
(članstvo u udruzi je besplatno i nije potrebno ispunjavati pristupnicu ukoliko je dijete već učlanjeno)

Potrebno je još donijeti:

  1. preslike osobnih iskaznica oba roditelja
  2. potvrdu nadležnog liječnika o provedenom sistematskom pregledu djeteta
  3. nalaze i mišljenja stručnjaka ukoliko dijete ima teškoće u razvoju

Obrasce za upis možete dobiti i ispuniti u Logosu, na dan upisa. Na upis povedite i dijete kako bi se upoznalo s prostorom i odgojiteljicom.

VAŽNO! Sudjelovanje u Kraćem programu  ne može biti zamjena za logopedsku terapiju, ukoliko je djetetu potrebna, ali može biti dobra podrška i poticaj tijekom logopedske terapije.