U subotu 13. siječnja, 2018. u Centru mladih, održat će se predavanje za roditelje s temom: “Dijete i senzorna integracija”. Predavanje će održati Lidija Andrijević Gajić, prof. logoped i

Teoriju senzorne integracije razvila je Jean Ayres kako bi objasnila odnos između manjkavosti u interpretiranju osjeta iz tijela i okoliša s teškoćama akademskog i motoričkog učenja. 

Ayres je (1972.) definirala senzornu integraciju kao ‘’neurološki proces koji organizira osjete iz vlastitog tijela i one iz okoliša i omogućuje uspješnu uporabu tijela u okruženju.’’

Senzorna integracija se odnosi na tri međusobno povezane komponente:

1. na neurološki proces organizacije osjetnih percepcija da bi se ostvarilo smisleno i k cilju usmjereno djelovanje

2. na teoriju razvijenu da bi se prepoznala, imenovala i tretirala povezanost manjkavosti u interpretiranju osjetnih utisaka  koji dolaze iz vlastitog tijela i iz okoline

3. na intervenciju koju koriste senzorno integracijski pedagozi i terapeuti da bi procjenili djetetove teškoće te planirali postupke koji će mu omogućili potpuno sudjelovanje u prirodnom okruženju gdje živi, igra se i uči.

 SI pedagogija pomaže roditeljima, učiteljima, odgojiteljima i terpeutima da:

–          objasne zašto se dijete ponaša na određeni način

–          razviju i primjene  učinkovite inetrvencije za smanjivanje određenih teškoća

–          predvide kako će se ponašanje promijeniti kao rezultat intervencije

–          omoguće uspješno sudjelovanje djece i obitelji u svakodnevnim aktivnostima.