PRAVILNIK ČUVAONICE GITA

Radno vrijeme:

Od utorka do petka 17:00 – 19:00

Cijena sata: 5€ (37,67 kn) /60 minuta

Za članove udruge: 4€ (30,14 kn)/60 minuta

Članstvo u udruzi je besplatno!