PRAVILNIK ČUVAONICE GITA

Radno vrijeme:

Od utorka do petka 17:00 – 19:00

Cijena sata: 40,00 kn (5,31€)

Za članove udruge: 32,00 kn (4,25 €)