Vježbe artikulacije za pojedine glasove

Najčešće prisutni govorni poremećaji u općoj populaciji predškolske djece su artikulacijski poremećaji. Kako bi se oni korigirali, potrebno je uključiti dijete u logopedsku terapiju.

Ukoliko vaše dijete pohađa logopedsku terapiju, u nastavku možete preuzeti liste riječi koje će vam olakšati vježbanje kod kuće.