Sudjelovanje u projektu “Doprinos boljitku rane intervencije putem društveno korisnog učenja u Gradu Zagrebu i Brodsko-posavskoj županiji – DOBRO”

Više o projektu: http://hurid.hr/projekt-dobro/