Logopedske radionice

Za djecu kod kojih se u predškolskoj dobi uočavaju teškoće u usvajanju predčitačkih vještina, uslijed specifičnih jezičnih teškoća te im je zbog toga odgođen upis u prvi razred pripremili smo Logopedske radionice za predškolce.

Učenici od 1. do 4. razreda sa specifičnim teškoćama učenja (disleksija, disgrafija, diskalkulija) mogu se uključiti u Logopedske radionice za školarce.