ZLATNA TRUBLJA – Montessori priprema za školu (5-7 godina)

Grupni program “Montessori priprema za školu” dio je "Kraćeg programa za poticanje razvoja  govora, jezika i predčitačkih vještina", a cilj  mu je olakšati djetetu  usvajanje  vještina  čitanja,  pisanja  i  računanja kroz  igru,  Montessori pribor  i slikovne  materijale. Provodi se dva puta tjedno u maloj grupi (do 15 djece), u trajanju od 120 minuta, s djecom  od 5 do 7 godina.

Strukturirane   aktivnosti  programa su sadržajno  i   metodički   prilagođene   predškolskoj dobi,  a   usmjerene  usvajanju  predvještina potrebnih za  čitanje i pisanje,  potičući razvoj fonološke svjesnosti,  usvajanje   prostornih  i  vremenskih  relacija,  numeričkog  poimanja,  vizualne percepcije i grafomotoričkih vještina, obogaćivanje rječnika,  te  stjecanje   samostalnosti   i   samopouzdanja  djeteta.  Zahvaljujući malom broju djece u 1MM.052.5__90110.1407858754.178.178skupini, omogućen je individualizirani pristup u svladavanju programa.GZ-50

Voditeljica:  Montessori odgojiteljica

Upis: tijekom mjeseca rujna

Program se provodi dva puta tjedno, srijedom i petkom od 17:00 do 19:00

Cijena: 250,00 kn mjesečno

Dokumentaciju potrebnu za upis možete preuzeti ovdje:

Zahtjev za upis 2017/18

PRISTUPNICA(nije potrebno ispunjavati ukoliko je dijete već učlanjeno)

Potrebno je još donijeti:

  1. preslike osobnih iskaznica oba roditelja
  2. potvrdu nadležnog liječnika o provedenom sistematskom pregledu djeteta
  3. nalaze i mišljenja stručnjaka ukoliko dijete ima teškoće u razvojuObrasce za upis možete dobiti i ispuniti u Logosu, na dan upisa. Na upis povedite i dijete kako bi se upoznalo s prostorom i odgojiteljicom.