Edukacije

1. Edukacija: Senzorna integracija u pedagogiji prema Ayres®  – obavijesni tečaj

2. Edukacija: Marte Meo prirodna potpora razvoju – obavijesni tečaj

3. Edukacija : Poremećaj iz spektra autizma i Senzorna integracija prema Ayres® u pedagogiji

 – 6. svibnja 2017.

4. Edukacija : Dijete s deficitom pažnje/hiperaktivnim poremećajem (ADHD-om)  – 5. studenog 2016.

5. Edukacija : Procjena i tretman teškoća u učenju

6. Edukacija : Procjena i tretman dispraksije

7. Edukacija: Senzorno-integracijska pedagogija i igra